Sökning: "Karin Norstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Norstedt.

  1. 1. Hela barnet hela dagen : Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

    Författare :Karin Norstedt; [2021]
    Nyckelord :Fritidshem; Kompetensutveckling; Specialpedagogik; Stöd; Handledning;

    Sammanfattning : Norstedt, Karin (2020). Hela barnet hela dagen, Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER