Sökning: "Karin Pantzar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Pantzar.

 1. 1. "Man har ju känt sig som en utomjording eller något sådant" : En kvalitativ studie om den subjektiva upplevelsen att leva med Aspergers syndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Pantzar; Anna-Karin Öhlin; [2008]
  Nyckelord :Aspergers syndrome; Adults; Diagnosis; Stigma; Stigmatization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to elucidate how individuals diagnosed with Aspergers syndrome experience stigma as a result of their diagnosis. The paper was based on a qualitative method, consisting of six interviews with booth male and female participants. LÄS MER

 2. 2. Termomekanisk analys av svarvstål : Volvo Aero Corporation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Karin Pantzar; [2002]
  Nyckelord :Volvo Aero Corporation; Skärande bearbetning; Stål; Svarvstål;

  Sammanfattning : .... LÄS MER