Sökning: "Karin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Karin Petersson.

 1. 1. Hur stort är GAAP:et?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hönsvik; Adam Petersson; Karin Sindahl; [2020]
  Nyckelord :Accrual earnings management; real earnings management; GAAP; IFRS; regelharmonisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. LÄS MER

 2. 2. “Jag började snegla på omgivningens beteenden, hur skulle man vara för att smälta in?” : En kvalitativ studie om kvinnor med autism och deras hanteringsstrategier i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Petersson; Karin Eemland; [2019]
  Nyckelord :women; autism; disabilities; strategy; autobiography; kvinna; autism; funktionsnedsättning; strategi; självbiografi;

  Sammanfattning : The study examines the experiences of autism and the strategies women with autism use to bridge the socio-communicative difficulties that autism may result in. The investigated material consists of autobiographical books written by women with an autism diagnosis. The method used is a qualitative content analysis, focusing on the manifest content. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kronisk smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Hildén; Karin Petersson; [2017]
  Nyckelord :kronisk smärta; ensamhet; strategier; upplevelse; oro;

  Sammanfattning : Tio procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och 60 procent av dessa är sjukskrivna på grund av kronisk smärta (1177 Vårdguiden 2013). Patienter med kronisk smärta upplever ofta en okunskap i sin omgivning kring hur det är att leva med smärta. LÄS MER

 4. 4. Comprehensive mutational analysis of the efflux regulator marR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Anna Karin Maria Petersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance is an increasing problem worldwide and it is therefore important to monitor resistance trends by surveillance. To collect phenotypic information is the standard method today, although genotypic surveillance has recently received more attention. LÄS MER

 5. 5. Nattarbete de bortglömda timmarna : en intervjustudie baserad på sjuksköterskors upplevelser av hemsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann Hellqvist; Karin Petersson; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Community care; Out of hours nurse; Medical assistance; Palliativ vård; Hemsjukvård; Nattarbetande sjuksköterskor; Medicinskt stöd;

  Sammanfattning : Allt fler patienter som drabbats av en obotlig sjukdom väljer att leva livet ut i sitt eget hem. Döende patienter är ofta i behov av god symtomlindring. När patienten väljer att dö i det egna hemmet ställer detta också krav på närstående som finns i patientens närhet. LÄS MER