Sökning: "Karin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Karin Petersson.

 1. 1. Ventilationsstrategier för överviktiga patienter som genomgår laparoskopisk kirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Gärskog; Karin Petersson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Övervikt; ventilationsstrategier; laparoskopisk kirurgi;

  Sammanfattning : Background: Reduced compliance, higher need of oxygen, less FRC and increased risk of atelectasis are some of the changes in pulmonary physiology that obesity results in. This leads to higher risk of complication with the ventilation during anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Accelerated aging of cellulose-based composites in different climate environments : A project provided by Biofiber Tech Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Karin Dungner; Ebba Eskner; Amanda Holst; Nina Petersson; Maria Pokosta; John Eric Roos; [2021]
  Nyckelord :Cellulose; Composites; Accelerated aging; Tensile testing; Color intensity; Polymer; Climate chamber; LDPE; Cellulosa; Kompositer; Accelererad åldring; Dragprov; Färgintensitet; Klimatkammare; Polymer; LDPE;

  Sammanfattning : This paper reviews the effects of accelerated aging with increased humidity and temperature on cellulose-based composites. The composites consist of a matrix of plastic reinforced with cellulose fibers. The company Biofiber Tech Sweden AB provided four different composites and a conventional polyolefin as reference. LÄS MER

 3. 3. Hur stort är GAAP:et?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hönsvik; Adam Petersson; Karin Sindahl; [2020]
  Nyckelord :Accrual earnings management; real earnings management; GAAP; IFRS; regelharmonisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. LÄS MER

 4. 4. “Jag började snegla på omgivningens beteenden, hur skulle man vara för att smälta in?” : En kvalitativ studie om kvinnor med autism och deras hanteringsstrategier i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Petersson; Karin Eemland; [2019]
  Nyckelord :women; autism; disabilities; strategy; autobiography; kvinna; autism; funktionsnedsättning; strategi; självbiografi;

  Sammanfattning : The study examines the experiences of autism and the strategies women with autism use to bridge the socio-communicative difficulties that autism may result in. The investigated material consists of autobiographical books written by women with an autism diagnosis. The method used is a qualitative content analysis, focusing on the manifest content. LÄS MER

 5. 5. Att leva med kronisk smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Hildén; Karin Petersson; [2017]
  Nyckelord :kronisk smärta; ensamhet; strategier; upplevelse; oro;

  Sammanfattning : Tio procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och 60 procent av dessa är sjukskrivna på grund av kronisk smärta (1177 Vårdguiden 2013). Patienter med kronisk smärta upplever ofta en okunskap i sin omgivning kring hur det är att leva med smärta. LÄS MER