Sökning: "Karin Rehn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Rehn.

 1. 1. Translating Modality : Disentangling the semantics of the modal auxiliaries in an investment fund prospectus and its translation from English to Swedish

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna-Karin Rehn; [2016]
  Nyckelord :Modality; modal auxiliaries; modal verbs; financial text; translation; English; Swedish;

  Sammanfattning : This paper analyses the use of modal auxiliaries in an investment fund prospectus and how they are translated into Swedish. The semantics of modal auxiliaries is a rather fuzzy area. One modal verb such as may or will can have several different meanings, depending on the textual and situational context. LÄS MER

 2. 2. Upprustningsmetoder för en bankropp : En jämförelse ur ett LCC-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Rehn Karin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the Swedish railway track system has been neglected in terms of capacity and maintenance. To adapt the existing system to current traffic load there is a great need for extensive improvement and maintenance. Shortcomings are especially occurring on older embankments running over soft subgrades. LÄS MER

 3. 3. Kristen etik och västerländsk humanism : En textanalys om hur författare till svenska vetenskapliga texer uttalar sig kring värdegrundsformuleringen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lisa Olofsson; Karin Rehn; [2007]
  Nyckelord :kristen etik; västerländsk humanism; värdegrund; värdegrundsformuleringen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER