Sökning: "Karin Sävinger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Sävinger.

  1. 1. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

    Magister-uppsats,

    Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
    Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

    Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER