Sökning: "Karin Sallander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Sallander.

 1. 1. En studie om följsamhet till de basala hygienrutinerna gällande skyddskläder hos sjuksköterskor inom anestesi- och ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Marie-Louise Sallander; Karin Östman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i upplevd tjänst : - En studie i hur kvalitet i tjänsteerbjudandet Nova 100s anställda och medlemmar upplever

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Sallander; Karin Håkansson; [2009]
  Nyckelord :Tjänst; Tjänstekvalitet; Kundnöjdhet; Relationer och Nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kvalitet i tjänst genom att använda en väl ansedd tjänstekvalitetsmodell som ursprungligen är gjord av Berry et al. (1988). Modellen består av fem dimensioner som tillsammans bildar den totala kvaliteten i en tjänst. LÄS MER