Sökning: "Karin Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karin Samuelsson.

 1. 1. Det dubbla utanförskapet : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas resonemang kring partnervåld mot bisexuella kvinnor med fokus på kontroll och makt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Samuelsson; Amy Nicolas; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence Psychological violence Coercive control LGBTQ Bisexual women; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the phenomenon of psychological intimate partner violence among bisexual women. For this, semi-structured interviews were conducted with professionals who meet women who have been subject to intimate partner violence. LÄS MER

 2. 2. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Människan med stomi och upplevelsen av sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karin Johansson; Ida Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; ostomy; sexuality; stoma; Omvårdnad; sexualitet; stomi;

  Sammanfattning : När en människa integreras med en stomi inom kroppsbilden kan sexualiteten förändras. Bakomliggande sjukdomsbild, komplikationer av operationen eller varandet med stomin kan utgöra ett hinder för utövande av människans sexualitet. Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva vad sexualitet är för en människa med stomi. LÄS MER

 4. 4. Att hedga eller att inte hedga : En kvantitativ studie om valutahedging och dess effekt på företags totala risk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kristine Samuelsson; Karin Nyrén; [2015]
  Nyckelord :Valutarisker; valutaderivat; hedging; total risk;

  Sammanfattning : Inledning: Finansiella risker har blivit mer påtagliga i dagens samhälle och finansiell risk management har under senare år blivit ett mycket omtalat och studerat ämne. Det finns olika finansiella derivat som används för att säkra finansiella risker, det går att identifiera olika åsikter bland forskare om vilken påverkan dessa derivat har på risker inom företag. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för ungdomars delaktighet : Hur gymnasieungdomar i Sydnärke och Örebro ser på sin delaktighet i hemkommunen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Karin Samuelsson; Julia Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER