Sökning: "Karin Sandin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Sandin.

 1. 1. The verification and validation of a probabilistic risk analysis method for road tunnels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Kim Genberg; Karin Sandin; [2020]
  Nyckelord :Tunnels; fire; evacuation; probabilistic risk analysis; QRA; verification and validation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, a new probabilistic risk assessment tool for road tunnels has been verified and validated. The verification and validation were performed along with a literature review to find different key variables that affect the risk in a road tunnel and find out how these variables can be handled. LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Hotell Nissastigen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malte Larsson Silli; Vicktor Riedel; Karin Sandin; Niklas Wetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; BTR; fire protection; hotel; Gislaved; human safety; evacuation; risk analysis; Pathfinder; FDS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the following report, a fire safety evaluation of Hotel Nissastigen in central Gislaved is presented. The building itself consists of five floors, whereof two are cellar and attic. LÄS MER

 4. 4. Möbelvax : en jämförande studie av olika vaxrecept

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Karin Sandin; [2013]
  Nyckelord :vax; möbelvax; recept; konservering; restaurering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en jämförande studie om hur möbelvaxer påverkas av inre och yttre faktorer, hur resultatet påverkas av till exempel vilket vax, lösningsmedel eller harts som används i en vaxblandning. Samt hur det i sin tur påverkar hur pass tålig vaxblandningen är för yttre påverkan i form av vatten, alkohol och värme. LÄS MER