Sökning: "Karin Sjöberg Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Sjöberg Larsson.

  1. 1. English and Dyslexia - A Second Bite at the Apple? : Elevers upplevelser av ämnet engelska - en kvalitativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Karin Sjöberg Larsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER