Sökning: "Karin Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Karin Sjögren.

 1. 1. “Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald” : – Hur inkludering av elever med funktionsnedsättning påverkar attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Sjögren; [2020]
  Nyckelord :inclusion; students with disabilities; students without disabilities; different characteristics; attitudes; social relations.; inkludering; elever med funktionsnedsättning; elever utan funktionsnedsättning; avvikande egenskaper; attityder; sociala relationer.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte är att belysa hur inkluderingsarbetet av elever med funktionsnedsättning uppfattas av och påverkar elever utan funktionsnedsättning. För att skapa en bild av detta undersöks attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättnings samt vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår i samband med inkludering. LÄS MER

 2. 2. Dans i förskolan : en kvalitativ intervjustudie om pedagogersuppfattningar om och erfarenheter av dans i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Sjögren; [2016]
  Nyckelord :dance; preschool; learning; creative; exploration;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look into educators’ view on dance in preschools based on their interpretations of the curriculum for the preschool and their experiences of the field. The questions asked in this study were how does the educators interpret a specific goal of ambition in the curriculum for the preschool where dance is mentioned as one of many forms of expressions, how does the educators work with dance in the preschools and which are the educators opinions about dance in relation to learning and development. LÄS MER

 3. 3. Hur livet kan förändras efter ett genomgånget hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Sjögren; Therese Kristedal; Karin Striegel; [2015]
  Nyckelord :Hjärtstopp; livssituation; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En större andel människor drabbas idag av hjärt- kärlsjukdomar till följd av ökad vällevnad och en allt äldre befolkning. Därmed ökar risken att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Att genomgå ett hjärtstopp kan innebära stora livsförändringar för individen. LÄS MER

 4. 4. Analys av röstkvalitet i ljudbokspoesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Karin Sjögren; [2013]
  Nyckelord :ljudbok; röst; poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Metodutveckling för tolkning av litteratur utifrån ljud. Fem ljudboksdikter, skrivna av Edith Södergran och upplästa av fem skådespelare, analyseras genom metoden perceptuell analys av röstkvalitet. Relateras till Merleau-Pontys fenomenologiska perceptionsteori och Frances Dysons teori om radiorösten. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Karin Herrnsdorf; Jonatan Sjögren; [2013]
  Nyckelord :kulturella faktorer; aktivitetsutförande; kulturell kontext; kompetensutveckling; sociodemografi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Samhället blir idag mer och mer mångkulturellt. Med anledning av det möter arbetsterapeuter fler patienter från olika kulturella kontexter. Arbetsterapi bygger på västerländsk kultur och värderingar. Aktiviteters utförande kan skilja sig åt beroende på vilken kulturell kontext personen tillhör. LÄS MER