Sökning: "Karin Sondell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Sondell.

 1. 1. Hot och våld på akutmottagningen - Sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Ekholm; Karin Sondell; [2021]
  Nyckelord :Nurse s experience of threats and violence at the emergency department; Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld på akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan 1824 rapporterades det om hot och våld på akutmottagningen. Sjuksköterskor bedriver omvårdnadsarbete i en utsatt arbetsmiljö där hot och våld är vanligt förekommande och arbetet på akutmottagning står inför stora utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Fritt skapande eller fritt från skapande? : En studie om bild och form i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elina Holmberg; Karin Sondell; [2019]
  Nyckelord :bild och form; estetiska ämnen; förskola; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få ökad förståelse för hur arbetet med bild och form som ett grundläggande uppdrag och ämnesområde i förskolans verksamhet kan tolkas, hanteras och ta sig uttryck i förskolan. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är synen på-, arbetet med-, samt möjligheter med bild och form i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Metoo: vad påverkar vår inställning till rörelsen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ling; Karin Sondell; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexual assault; sexual harassment; sex differences; patriarchy; feminism; metoo; sexuella övergrepp; sexuella trakasserier; könsskillnader; könsmaktsordning; feminism;

  Sammanfattning : Metoo-rörelsen startade 2017 när kvinnor inom flera olika branscher offentligt berättat att de utsatts för sexuella övergrepp (SÖ) och sexuella trakasserier (ST). Metoo möttes med både hyllningar och kritik, och vi önskar därför undersöka vilka faktorer som påverkar allmänhetens inställning till metoo. LÄS MER