Sökning: "Karin Steneros Einvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Steneros Einvall.

  1. 1. Vad förväntar de sig? En studie om 43 grundskollärares förväntningar på specialpedagogen

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Karin Steneros Einvall; [2014-08-25]
    Nyckelord :specialpedagog; arbetsuppgifter; kompetens; examensförordning;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad lärare förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta med och hur dessa förväntningar ställer sig i relation till de kompetenser som specialpedagogen har enligt examensförordningen.Teori: Det är en statistisk studie som bygger på en enkät med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. LÄS MER