Sökning: "Karin Svedlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Svedlund.

 1. 1. Patienters upplevelse av självbestämmande då de vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Palrud; Sandra Svedlund; [2013-01-25]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskor har som skyldighet att främja patienters självbestämmande. Det är viktigt att lyfta fram patienters syn på självbestämmande för att skapa medvetenhet hos sjuksköterskan. En ökad medvetenhet skapar möjlighet till god omvårdnad i och med en ökad förståelse för patientens önskemål. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av vändpunkter vid anorexia nervosa efter tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Hanna Pettersson; Karin Svedlund; [2011]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; turning-points; recovery; Anorexia nervosa; vändpunkter; tillfrisknande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Anorexia nervosa är latin och betyder ”nervös aptitlöshet” och det som präglar sjukdomen är självförvållad svält. Sjukdomen börjar vanligtvis med en bantning för att gå ned i vikt som spårar ur.  Anorexia nervosa förkommer hos cirka 1 % unga kvinnor, vilka också är de som drabbas i störst utsträckning. LÄS MER