Sökning: "Karin Vettefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Vettefors.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med den våldsutsatta kvinnan - en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Hanne Holtne; Karin Vettefors; [2020]
    Nyckelord :Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våld i nära relationer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Den utsatta kvinnans skador är fysiska såväl som psykiska och sjuksköterskan möter de våldsutsatta kvinnorna överallt i vården. Komplexiteten att möta och vårda en utsatt kvinna påverkas av ett antal faktorer som inverkar på omvårdnaden. LÄS MER