Sökning: "Karin Wang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Wang.

 1. 1. Robynrobot – utveckling och konstruktion av en mekatronisk medierobot med beröringsfritt användargränssnitt

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Karin Fåhraeus; Amanda El Rayes; Christian Wessel; Erik Wang; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver, från idé till färdig prototyp, arbetsgången för att tillverka en robot i kommersiellt syfte. Tanken med roboten är att den ska stå på scen med den svenska artisten Robyn och interagera med henne, musiken och publiken. LÄS MER

 2. 2. Utbildning av personal inom detaljhandeln. Hur utbildning prioriteras och hanteras - satsas det på utbildning av personal inom den svenska detaljhandeln?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christel Olsson; Karin Slunge; Malin Carlsson; [2011]
  Nyckelord :utbildning; personalnöjdhet; kundnöjdhet; detaljhandel; framgång; frontpersonal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senare åren har detaljhandeln upplevt en högre konkurrens till stor del på grund av globaliseringen. Det har resulterat i ett ökat konkurrenstryck för handeln och en större prismedvetenhet hos konsumenterna (Persson, 2005). Kundrelationer och kundnöjdhet har därmed fått en större betydelse inom handeln (Kotler et al., 2002, s. LÄS MER