Sökning: "Karin Werkström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Werkström.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Chatarina Nyman; Karin Werkström; [2023-03-16]
  Nyckelord :preoperativ; omvårdnadsåtgärder; ryggkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. LÄS MER

 2. 2. Barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd : "Vad är barnets bästa? Det är ju en tolkningsfråga"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Maltesson; Karin Werkström; [2020]
  Nyckelord :Child perspective; social assistance; discretion; power; resources.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to analyze how social workers relate to the child perspective in the processing of social assistance. Previous studies have shown that there is a knowledge gap among social workers how to implement the child's perspective in the management of social assistance. LÄS MER