Sökning: "Karin ekman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Karin ekman.

 1. 1. Datormodellen Diasock

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Ölmeby; Anna-Karin Ekman; [2016]
  Nyckelord :Sara Ölmeby; Anna-Karin Ekman; CAD; Diasock; strumpor; datormodell;

  Sammanfattning : Rapporten går igenom steg för steg processen att ta fram datormodellen Diasock. Idag så finns det många människor som lider av diabetes och många utav dessa personer drabbas även av fotproblem. Fotkomplikationer är svåra att behandla och patienter kommer ofta in för sent med sina sår som i värsta fall kan leda till amputation. LÄS MER

 2. 2. Bilder av text : Digitalisering som remediering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Ekman; [2016]
  Nyckelord :Archives; Digitization; Archival materials—Digitization; Digital media; Arkivvetenskap; Digitalisering; Arkivmaterial—digitalisering; Digitala medier;

  Sammanfattning : The subject of this master's thesis is how digitisation changes the understanding of textual archival matter. Drawing on document theory and media theory, the concept of digitisation is analysed as remediation, the repro - duction of one medium in another. LÄS MER

 3. 3. "Jag hatar GUL." En lärplattform med utvecklingspotential

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Karin Ekman; [2015-03-13]
  Nyckelord :Lärplattform; GUL; LMS; Attityder till IT; Teknikanvändning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är därför att undersöka om användningen av Göteborgs Universitets lärplattform, i fortsättningen kallad GUL, har förändrats sedan 2010 och vad som kan göras så att den bättre möter lärarnas behov.Teori: Utgångspunkten ligger i tidigare forskning om attityder till teknikanvändning och användning av lärplattformar inom högre utbildning. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Ekman; [2015]
  Nyckelord :hållbar utveckling; So-undervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet hållbar utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess relevans för elever i årskurs 1-3. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare beskriver att de planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3. LÄS MER

 5. 5. Momsplikt för ideella föreningar - En studie om hur nya krav på redovisning kan komma att påverka ideella föreningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Johnsson; Karin Ekman; Carin Wikstrand; [2014]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Momsredovisning; Ideell förening; Intressenter; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Momsplikt för ideella föreningar - En studie om hur nya krav på redovisning kan komma att påverka ideella föreningar. Seminariedatum: 4 juni 2014 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hög-skolepoäng Författare: Karin Ekman, Michaela Johnsson & Carin Wikstrand Handledare: Ola Mattisson Syfte: Att ur ett företagsekonomiskt perspektiv beskriva och analysera hur ideella föreningars redovisning kan komma att påverkas vid ett införande av momsplikt, samt att analysera detta ur ett intressent-perspektiv. LÄS MER