Sökning: "Karin eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Karin eliasson.

 1. 1. Optiskt flöde som verktyg för att kvantifiera rörelse hos mitokondrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ebba Eliasson; Karin Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitokondrier ligger till grund för cellandningen och därmed cellernas energiproduktion. De befinner sig i ständig rörelse, vilket utifrån en energisynpunkt är ineffektivt om rörelsen helt skulle sakna funktion. LÄS MER

 2. 2. Vems är vardagen i problemlösningen? : En analys av vardagsanknytning i problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nikita Berner; Anna Karin Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; problemlösning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Matematik är ett av grundskolans med läromedelsbundna ämnen och då bör det ställas höga krav på att böckerna representerar samma innehåll som kursplanen för ämnet uttrycker. I problemlösnings-avsnittet av kursplanen för matematik finns det två punkter som beskriver det centrala innehållet i problemlösning för årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers strategier och bemötande gentemot vårdnadshavare i en mångkulturell förskola ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Eliasson; Paulina Steen; [2019]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; strategier; genus; mångkulturell; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Vår förförståelse innan studien var att olika kulturer har olika syn på genus och jämställdhet mellan könen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där enskilda intervjuer har genomförts med sex pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Spatially explicit nitrogen and phosphorus footprinting : Linking consumption activities to nutrient leaching risk for Brazilian soy production

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Karin Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Spatially explicit nitrogen and phosphorus footprints; Brazilian soybean; Nutrient leaching; Biodiversity; United Kingdom;

  Sammanfattning : An increasing demand for food, and in particular animal products, is putting high pressure on natural resources, often at places distant from the consumption. Nitrogen and phosphorus are essential nutrients in food production but an excessive use can cause environmental impacts such as eutrophication that can harm ecosystems services vital to local communities. LÄS MER

 5. 5. Är vi redo för en förändring? : Mindfulness som redskap i beteendeförändring – inriktning levnadsvanor. En kvalitativ intervjustudie ur ett användar- och instruktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Eliasson; [2016]
  Nyckelord :Change of behaviour; Lifestyle; Mindfulness; Public Health; The transtheoretical model TTM ; Beteendeförändring; Folkhälsa; Livsstil; Medveten närvaro; Transteoretiska Modellen TTM ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER