Sökning: "Karin mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Karin mattsson.

 1. 1. Dopets nutida motiv i Svenska kyrkan- en luthersk folkkyrka?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emmalina Mattsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper pertains to two purposes: 1.) Investigate the motives for baptism within the Church of Swedenin the episcopal letter Leva i dopet (2011), 2.) Discuss whether the baptismal motifs appear relevant inthe situation that the Church of Sweden stands in a pluralistic and secular society as well as evangelicalLutheran tradition. LÄS MER

 2. 2. Managing cultural heterogeneity : A case study of global leadership competencies in Swedish subsidiaries in Thailand

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martina Sandén; Karin Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Global leadership competencies; National culture; Corporate culture; Multinational enterprises;

  Sammanfattning : Background: Subsidiaries to multinational enterprises encounter pressure to fit the national cultural context as well as to keep consistent with the global corporation. For a Swedish multinational enterprise to be able to seize business opportunities in Thailand, an important aspect to take into consideration is the difference in national culture. LÄS MER

 3. 3. Negativa effekter av psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Karin Helldahl; Carola Mattsson; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; negativa effekter; egenterapins funktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka blivande psykoterapeuters uppfattning av negativa effekter av den egenterapi som de genomgått inom ramen för utbildningen till legitimerade psykoterapeuter. Vilka negativa effekter av egenterapi rapporterar psykoterapeutstudenter och skiljer sig dessa från vad patienter som genomgått psykoterapi rapporterar? En frågeställning var också hur blivande psykoterapeuter ser på egenterapins funktion (terapeutisk funktion, modellfunktion, empatisk funktion eller övertygelsefunktion),En enkätundersökning genomfördes bland studenter på två olika psykoterapeutprogram under den avslutande terminen. LÄS MER

 4. 4. Periodisk fasta : En kvantitativ studie om effekterna av 16:8 metoden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karin Mattsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på om en intervention med periodisk fasta enligt 16:8 metoden påverkar vikt, midjemått och höftmått hos en grupp fysiskt aktiva personer. Syftet var också att jämföra dessa resultat med en kontrollgrupp som inte genomförde någon periodisk fasta. LÄS MER

 5. 5. BVC sjuksköterskors erfarenheter av samarbete med socialtjänsten - när barn misstänks fara illa

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Mattsson; Karin Olin; [2013-06-18]
  Nyckelord :BVC sjuksköterska; erfarenheter; barn som far illa; socialtjänsten; samarbete;

  Sammanfattning : Inledning: I barnsjuksköterskans kompetens och uppdrag ingår det att upptäcka när barn far illa och uppmärksamma detta genom att anmäla till socialtjänsten. I tidigare forskning har det visat sig att det finns ett behov av samarbete och stöd i samband med anmälan till socialtjänsten. LÄS MER