Sökning: "Karina Diatchenko"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karina Diatchenko.

 1. 1. BOILING THE FROGS SLOWLY : ACQUISITION INTEGRATION AT GEHC

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Brunnberg; Karina Diatchenko; [2013]
  Nyckelord :Acquisition; integration process; corporate culture; core values and cultural integration.;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate what cultural changes can be observed in an acquired company’s corporate culture in one unit that is integrated in the acquiring company’s routines - but not physically integrated. This research aims to contribute to the understanding of post-acquisition situations in the long-term. LÄS MER

 2. 2. Konsten att skapa lojalitet : En undersökning om relationsskapande åtgärder i mindre tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Karina Diatchenko; Vanja Hillerström; [2011]
  Nyckelord :kundrelationer; relationsmarknadsföring; kundlojalitet; fallstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER