Sökning: "Karina Persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karina Persson.

 1. 1. Outsourcing av reservdelar. Studie på lokala små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Karina Persson; [2019]
  Nyckelord :Maintenance; spare parts; outsourcing;

  Sammanfattning : The  purpose of this work  is to investigate the  extent to which small and medium-sized manufacturing  companies handle spare  parts with  the help of outsourcing,  what factors influence  the decision, and what effect it has on the  maintenance  in  general.   The  aim  of the  study  is to identify  any  challenges that outsourcing  of spare  parts management creates. LÄS MER

 2. 2. Ett kommunikativt arbetssätt, bland de yngre barnen/barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Pålsson Evander; Karina Persson; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; förskola; kapprum; kommunikation; lärande; språk; utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om vilka metoder pedagogerna använder att kommunicera med barn i verksamheten. Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att göra observationer på en avdelning som finns på en flerspråkig förskola i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Des hommes et des dieux : "Devenir humain, c'est devenir Dieu," car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu". Irénée de Lyon (II siècle).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Karina Persson; [2012]
  Nyckelord :Tibhirine; avrättning av 7 munkar; Algeriet; dialog islam-kristendom i Frankrike;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger en kort sammanfattning av det koloniala Algeriet och tiden efter frigörelsen från Frankrike. Under 90-talet mördades många människor i Algeriet, darav 7 munkar i Tibhirine. Denna händelse har filmats av Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Filmen analyseras beträffande  dialog, foto och musik. LÄS MER