Sökning: "Karina Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karina Persson.

 1. 1. Ett kommunikativt arbetssätt, bland de yngre barnen/barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Pålsson Evander; Karina Persson; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; förskola; kapprum; kommunikation; lärande; språk; utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om vilka metoder pedagogerna använder att kommunicera med barn i verksamheten. Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att göra observationer på en avdelning som finns på en flerspråkig förskola i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Des hommes et des dieux : "Devenir humain, c'est devenir Dieu," car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu". Irénée de Lyon (II siècle).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Karina Persson; [2012]
  Nyckelord :Tibhirine; avrättning av 7 munkar; Algeriet; dialog islam-kristendom i Frankrike;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger en kort sammanfattning av det koloniala Algeriet och tiden efter frigörelsen från Frankrike. Under 90-talet mördades många människor i Algeriet, darav 7 munkar i Tibhirine. Denna händelse har filmats av Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Filmen analyseras beträffande  dialog, foto och musik. LÄS MER