Sökning: "Karina Zarieta Jusopova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karina Zarieta Jusopova.

  1. 1. Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Karina Zarieta Jusopova; [2007]
    Nyckelord :skolsystemet; matematik; jämförelse; Ryssland; Sverige;

    Sammanfattning : Undersökningen syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan det svenska och det ryska skolsystemet på grundskolenivå. För att uppnå detta syfte har jag bl.a. studerat de två skolsystemen och jämfört olika skoldokument i de båda länderna. LÄS MER