Sökning: "Karl Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Karl Andersson.

 1. 1. Övervakning av jordfuktighet med hjälp av mikrokontroller och sensorer på en travbana

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Per Blomqvist; Karl Andersson; [2022]
  Nyckelord :microcontroller; soil; sensor; moisture; harness racing; water consumption; IoT;

  Sammanfattning : Tillgången till vatten kan ses som en självklarhet men 29\% av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten. Vi alla måste ta ett ansvar för att minska vår förbrukning för att spara på den begränsade resurs som vatten faktiskt är. I denna rapport presenteras en lösning för att minska förbrukningen av vatten inom travsporten. LÄS MER

 2. 2. Off-grid portable production and distribution of sustainable energy : A product service system solution developed for the energy market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Karl-Henrik Andersson; Stefan Liedman; [2022]
  Nyckelord :Off-grid; Renewable energy generation; Electrified construction equipment; Portability.;

  Sammanfattning : Background. At the year of 2021, 770 million people worldwide were living without access to electricity. LÄS MER

 3. 3. Simplified Quality Control of Coating Efficiency for a Cancer Monitoring Assay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Karl Andersson; Isa Beskow; Pinja Moshiri; Victoria Niemi; Elin Nygren; Stina Åström; [2022]
  Nyckelord :Quality control; nucleic acid detection; poly-A templates; cancer monitoring assay; BrdUTP; biotin; digoxigenin;

  Sammanfattning : The aim of this report is to present a basis for development of an alternative quality control method for a part of the cancer monitoring technique DiviTum® by Biovica. The methods recommended are direct implementation of bromodeoxyuridine (BrdUTP), as well as biotin and digoxigenin systems. LÄS MER

 4. 4. Backning!? : Kommer livsmedlet räcka till?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Karl Andersson; Magnus Elg; [2022]
  Nyckelord :livsmedel; färska livsmedel; försörjningsberedskap; livsmedelsberedskap; underhållssäkerhet; totalförsvar; Försvarsmakten; säkerhetspolitisk kris; försörjningskedja; försörjning; krisledning; krishantering;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar hur Försvarsmakten kan försörjas med färska livsmedel under en längre säkerhetspolitisk kris. Syftet med uppsatsen är att utreda vad som krävs för att försörjning av färska livsmedel till Försvarsmakten ska fungera, då samhället utsätts för stora påfrestningar inom livsmedelsförsörjningen under en långvarig säkerhetspolitisk kris. LÄS MER

 5. 5. Ledning och styrning i uppbyggandet av Sveriges Totalförsvar : Collaborative governance som myndighetsöverskridande ledningsmetod

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Karl Andersson; [2021]
  Nyckelord :Collaborative governance; collaboration; armed forces; police; officer; cooperate;

  Sammanfattning : Due to a changing situation around the world, Sweden like many other countries has chosen to rebuild their armed forces and prioritize their defensive capabilities. On behalf of the government, around thirty authorities that are responsible for surveillance need to grow in parallel. LÄS MER