Sökning: "Karl Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Karl Andersson.

 1. 1. Monitoring Air Quality in Ångström Cleanroom Laboratory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Linus Kanestad; Gustaf Andersson; Karl-Johan Hällgren; [2019]
  Nyckelord :Internet of things; Rasberry Pi; Radio;

  Sammanfattning : The air quality in the Ångström cleanroom was to be measured for monitoring and control purposes, with the measurements displayed on a website. To do this several sensors, micro controllers, means of communication, and ways to host the server were investigated. LÄS MER

 2. 2. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av stigma inom vården utifrån personer med psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isac Andersson; Karl Johansson; [2018]
  Nyckelord :Literature review; stigma; stereotypization; lack of care; mental ill health; Litteraturöversikt; stigma; stereotypisering; bristande vård; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande fenomen. Trots detta så existerar fortfarande ett stigma mot de som drabbas i form av negativa föreställningar om denna grupp. Stigmatiserande attityder finns i samhället i stort samt inom vården och kan resultera i negativa konsekvenser för den som blir utsatt. LÄS MER

 4. 4. Physical or Digital Payments : Towards a Dominant Design?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ALEXANDER ANDERSSON; KARL ESSUNGER; [2018]
  Nyckelord :Digital payments; Physical payments; Cashless society; Retail payments; Cash usage; Card usage; Dominant design; Technological discontinuity; Technology cycle; Network externalities; Two-sided platforms; Two-sided markets; Digitala betalningar; Fysiska betalningar; Kontantanvändning; Massbetalningar; Kortanvändning; Dominant design; Teknologiska diskontinuiteter; Nätverksexternaliteter; Teknologicykel; Tvåsidiga marknader; Tvåsidiga plattformar;

  Sammanfattning : Rapid digitalisation development has been stampeding widely across today’s societies, and not least in the payment industry. Though, the digitalisation in the payment industry has been very deviating, even between similar well-developed countries, and while there are positive and negative effects with both digital- and physical payment means, there is little knowledge that highlights the influencing factors and accompanied problems. LÄS MER

 5. 5. Är Post Announcement Drift en möjlighet för den okunnige att skapa högre avkastning än börsen? - En kvantitativ studie av små bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Karl Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER