Sökning: "Karl Asplund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Asplund.

 1. 1. Bostadsrättsföreningars årsredovisning : En deskriptiv studie utifrån ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Asplund; Henrik Klerfelt; [2017]
  Nyckelord :Årsredovisning; Bostadsrättsförening; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kritik som uppstått mot årsredovisningar i bostadsrättsföreningar härstammar från att regelverken är likadana för bostadsrättsföreningar som för vinstdrivande organisationer vilket ger en svårtydig, och ibland, missvisande bild av ekonomin. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur årsredovisningen i bostadsrättsföreningar är utformad idag och på ett deskriptivt sätt förklara varför. LÄS MER

 2. 2. Frivilligt utbränd : En undersökning av arbetsmiljön för heltidare på Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Furu; Karl Engström; [2013]
  Nyckelord :studentnation; utbränd; arbetsmiljö; psykosocial påfrestning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka de psykosociala påfrestningar som heltidsengagerade på studentnationer i Uppsala upplever i sitt arbete. Genom en kvalitativ datainsamling under sammanlagt åtta intervjuer med "heltidare" har deras arbetsmiljö kartlagts med fokus på arbetsmoment som de själva upplever som stressande eller påfrestande. LÄS MER

 3. 3. När arbetet försvinner till ett annat land

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Susanne Andreasson; [2007]
  Nyckelord :arbetslös; lågkostnadsland;

  Sammanfattning : AbstractHur upplever de som drabbas av arbetslöshet pga. att arbetsplatsen de arbetat på i många år läggs ner och produktionen flyttas till lågkostnadsländer, där företagen gör större vinster. Detta är det jag vill få fram i min studie av detta problem som drabbar många i Sverige idag. LÄS MER