Sökning: "Karl Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Karl Axelsson.

 1. 1. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Sveriges relation med Nordkorea : En analys av Sveriges motiv och agerande utifrån ett neoliberalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Karl Dalbard; Gustav Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; North Korea; diplomacy; international relations; neoliberalism; Sverige; Nordkorea; diplomati; internationella relationer; neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study Sweden’s relations with the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) from the Korean War to this day. To do so, the focus was put on Sweden’s different motives during that time resulting in the identification of two phases. LÄS MER

 3. 3. Att motivera till förändring : Sjuksköterskors erfarenheter av att använda motiverande samtal.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karl Lind; Jacob Axelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Komponentmetoden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Fredrik Axelsson; Fredrik Andersson; [2014]
  Nyckelord :K3; komponentmetoden; komponentavskrivning; avskrivningsmetoder; fastighetsredovisning; incitament; Business and Economics;

  Sammanfattning : Redovisning av fastigheter är i en föränderlig fas och därför har vi valt att studera detta i denna uppsats. Uppsatsen kommer att behandla hur fastighetsbolag som redovisar i enlighet med K3-regelverket redovisar sitt innehav av fastigheter. K3, komponentmetoden, komponentavskrivning, avskrivningsmetoder, fastighetsredovisning, incitament.. LÄS MER

 5. 5. Axelssönerna (Tott) : Ett ekonomiskt imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Margaret Wallace Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Axelsson Tott; Gotland; inter-Nordic conflicts; Sten Sture the elder; Karl Knutsson;

  Sammanfattning : This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influentialNordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the AxelssonTotts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their politicalactions and social bands. LÄS MER