Sökning: "Karl Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Karl Bengtsson.

 1. 1. Skillnad i reaktivitet mellan olika cellulosaråvaror vid framställningen av cellulosaacetat

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Karl-Petter Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :cellulosa cellulosaacetat utbyte;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att utveckla en metod som konsekvent kan hitta skillnader mellan olika cellulosaråvarors reaktivt vid syntetiseringen av cellulosaacetat med ättiksyraprocessen.  Detta undersöktes genom att förändra reaktionsparameterna mängd adderad svavelsyrakatalysator och temperatur. LÄS MER

 2. 2. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 3. 3. ThermoacousticInstabilities in a Gas Turbine Combustor

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Karl Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stationary gas turbines are widely used today for power generation and mechanical drive applications. The introduction of new regulations on emissions in the last decades have led to extensive development and new technologies used within modern gas turbines. LÄS MER

 4. 4. Modifiering av Fama och Frenchs trefaktorsmodell för att estimera avkastning för enskilda aktier - Ett verktyg som simplifierar urvalsprocessen vid aktieköp för småsparare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Bengtsson; Hannes Karlström; [2016-09-05]
  Nyckelord :CAPM; the three-factor model; risk-adjusted return; private investors;

  Sammanfattning : A major stream of capital from private investors is present on the Swedish stockmarket, eventhoughthe majority of private investors possess limited knowledge about the stockmarket. As aresult from this, private investors are exposed to high risks compared to the expected return. LÄS MER

 5. 5. Innovation på Itkonsultföretag. En fallstudie på EVRY

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :KARL-MAGNUS BENGTSSON; [2014-07-01]
  Nyckelord :Innovation; IT-konsultverksamhet; Business Model Canvas;

  Sammanfattning : Companies today are exposed to a turbulent market with fierce competition and the ability toinnovate itself becomes increasingly important. But what innovation is and how it is managed is farfrom obvious. LÄS MER