Sökning: "Karl Bergman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Bergman.

 1. 1. The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Christopher Arping; Karl Bergman; [2017]
  Nyckelord :Byggprocessen; kalkyl; anbudskalkyl; grundkonstruktion; produktionskostnader; byggkostnader; kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. LÄS MER

 2. 2. Socialförsäkringsrättsliga reglers inverkan på arbetsrätten : En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Daniel Bergman; Karl-Johan Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :rehabiliteringskedjan; sjukskrivning; rehabilitering; sjukförsäkring; anställningsskydd;

  Sammanfattning : Sjukskrivnings- och rehabiliteringsreglerna är ett omdebatterat ämne och innehållet i dessa har förändrats mycket under årens lopp. Senaste ändringen var i form av införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan i socialförsäkringsbalken (2010:110;SFB). Rehabilitering syftar enligt 29 kap. LÄS MER

 3. 3. Djävulen eller jag? : samtal med utgångspunkt i kortfilmen Möte med Ondskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annalena Lippert Bergman; [2005]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; C. G. Jung; martyrskap; skuggan; projektion; ondska; terrorism; självmordsbombare; individuation; skuggprojektion; individuationsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur andra funderar kring begreppet ”ondska”. Är ondskan en reell företeelse eller ett moraliskt/religiöst/etiskt/filosofiskt problem? Kan vi se det svarta i livet hos oss själva eller tycker vi att det är ”dom andra” som är onda? Har vi behov av att se ondskan personifierad? Blir den lättare att hantera då? Det här är några av de frågor jag ställde mig inför arbetet. LÄS MER