Sökning: "Karl Bergström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl Bergström.

 1. 1. Agil Regelefterlevnad : Agila tankesätt för Compliance & PCI DSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Viktor Bergström; [2019]
  Nyckelord :gil; Compliance; PCI DSS; Regulatorisk efterlevnad.;

  Sammanfattning : Regulatory compliance is an important and growing topic that requires companies to adapt to rules and regulations. All organizations that want to be active in the business market must follow and adapt to these rules regardless of company size and capital. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och tillit i virtuella team : En kvalitativ studie om medarbetares och ledares upplevelser av att arbeta inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karl Bergström; Robert Boklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; communication; virtual teams; virtual work; cooperation and distance; Tillit; Kommunikation; Virtuella team; samarbete och avstånd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om virtuella team, genom att undersöka medarbetares och ledares upplevelser av att arbeta inom sådana team. Uppsatsens resultat förväntas kunna bidra till en ökad kunskap om virtuella team som verkar inom samma tidszon samt hur tillit och kommunikation förhåller sig inom virtuella team. LÄS MER

 3. 3. En tandläkares varumärke - Att, med små medel, behålla befintliga och attrahera nya patienter genom aktivt varumärkesarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Bergström; Alexandra Jampolskaia; [2013-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idennauppsatsavhandlasdeproblemsomuppstodförtandläkaren,IrinaJampolskaia,efteratthagenomförtettuppköpavenetableradprivattandläkarpraktikiNordstan.Ettproblemsomuppstodvarattpatientantaletminskadepågrundavderaslojalitetgentemotförraägaren,Lars-­‐Erik. LÄS MER

 4. 4. Brand Management : A qualitative study on branding in a SME

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Karl Bergström; Jens Landgren; Felix Müntzing; [2010]
  Nyckelord :Brand Management; branding SME;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this thesis is to investigate how branding is exercised in a SME and to develop a model for how SMEs can implement branding. This means that we will especially focus on aspects that are important for a SME when building and strengthening a brand. LÄS MER

 5. 5. Analys och implementering av ett lagerhanteringssystem : Thule Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Karl Smedberg; Daniel Johansson; Jacob Bergström; [2007]
  Nyckelord :Materialadministration; Materialhantering; Lagerstyrning; Lagerhantering; Implementering; Dynamiska lagerplatser;

  Sammanfattning : Three students with two different theoretical focuses have worked together to developour examination thesis. This thesis is a requirement of the curriculum at the School ofEngineering in Jönköping. LÄS MER