Sökning: "Karl Blixt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Blixt.

 1. 1. Produktionseffektivitet i producerande företag : En studie om hur produktionsstopp uppkommer och åtgärdas

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oliver Blixt Gustafsson; Karl Petersson Sunnqvist; [2022]
  Nyckelord :Efficiency; OEE; Stop causes; Stop time.; Effektivitet; OEE; Stopporsak; Stopptid;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tillverkande företag i dagens moderna samhälle står inför utmaningar eftersom kraven på ökad effektivitet blir mer framträdande. Men i ett producerandes företags vardag kan ibland problem uppstå som innebär att produktionen måste stannas upp för att åtgärda problemen. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av brandprojektering för arkitekter : En studie av samordningen mellan arkitekter och brandkonsulter samt framtagning av lathund angående brandfrågor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofie Blixt; Karl Svanteson; [2014]
  Nyckelord :fire safety design; fire consultant; architects; coordination; brandskyddsprojektering; brandkonsulter; arkitekter; samordning; lathund;

  Sammanfattning : I alla byggprojekt som behandlas är arkitekter och brandkonsulter två viktiga aktörer. Arkitekternas huvudsyfte är att ge människor ett gestaltningsmässigt intryck av en byggnad, men även att ge den ett praktiskt och tryggt användande. LÄS MER