Sökning: "Karl Dahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl Dahlberg.

 1. 1. Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Dahlberg; Martin Kjellman; [2019-08-16]
  Nyckelord :Semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; familjens påverkan på vården; familjecentrerad vård; mellanöstern; omvårdnad;

  Sammanfattning : Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. LÄS MER

 2. 2. Sans Souci : utan bekymmer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Peter Robertsson; [2009]
  Nyckelord :gestaltning; offentlighet; offentiga rum; karlskrona; blekinge; BTH; torg; renässans; renässansidéal; leonardo da vinci; vitruvius; 1600-tal; 1700-tal; stormaktstid; örlogsstad; örlogshamn; bastion; stadsplan; rutnätsplan; karl xi; dahlberg; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Studieobjektet för detta kandidatarbete är Stortorget vilket är beläget mitt på Trossö i centrala Karlskrona. Staden är sedan 1600-talet starkt färgad av en omfattande militär aktivitet, något som påverkat stadsbilden påtagligt. Detta är en grundfaktor som gjort att Karlskrona sedan 1988 finns upptagen på UNESCO:s världsarvslista. LÄS MER

 3. 3. Innovating Customer Experience -from a telecom industry perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Dahlberg; Karl Eckerdal; [2008]
  Nyckelord :Customer experience; innovation; telecom industry; industry convergence; communications service providers; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to identify and analyze innovative products and services within the telecom industry, letting these findings constitute possible ways for CSPs to innovate the experience of their customers. Methodology: The research in this thesis was conducted from a qualitative approach and data were collected using primary- (expert interviews) and secondary sources (journals, articles, web sites etcetera). LÄS MER

 4. 4. RFID utifrån slutkonsumenternas perspektiv - Strategisk förändring i olika branscher

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Eckerdal; Ola Dahlberg; Ronny Tzigounakis; [2006]
  Nyckelord :RFID; teknologi; slutkonsument; first mover; strategisk referensram; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : RFID är en teknologi som skulle kunna leda till betydande förändringar för ett företags strategiska referensram. Teknologin härstammar från andra världskriget, men det är först på senare år som det introducerats tillämpningar som berör slutkonsumenter direkt. LÄS MER

 5. 5. S.Eriks tavla i Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Lidén; [1984]
  Nyckelord :kyrkokonst; ikonografi; Erikslegenden; altarskåp; antikvarisk dokumentation; Johan Peringskiöld; Uppsala domkyrka;

  Sammanfattning : Denna D- Uppsats i konstvetenskap (KV4010) på avancerad nivå behandlar det senmedeltida altarskåpet S.Eriks tavla i Uppsala domkyrka, som gick förlorat i Uppsala brand 1702. Altarskåpets bildframställningar är bevarade i kopparstick i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719. Kopparplåtarna har undersökts i original. LÄS MER