Sökning: "Karl Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karl Dahlberg.

 1. 1. Exosomes and lipid nanoparticles - the future of targeted drug delivery

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Lundberg; Emelia Karlsson; Hugo Dahlberg; Mathilda Glansk; Sara Larsson; Sofia Larsson; Karl Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Exosomes; lipid nanoparticles; drug delivery;

  Sammanfattning : In this project an overview of how synthetic lipid nanoparticles and exosomes can be used for targeted drug delivery is compiled. The goal is to identify aspects that can be in favor for targeted drug delivery and the development of products at Cytiva. LÄS MER

 2. 2. Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Dahlberg; Martin Kjellman; [2019-08-16]
  Nyckelord :Semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; familjens påverkan på vården; familjecentrerad vård; mellanöstern; omvårdnad;

  Sammanfattning : Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. LÄS MER

 3. 3. Sans Souci : utan bekymmer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Peter Robertsson; [2009]
  Nyckelord :gestaltning; offentlighet; offentiga rum; karlskrona; blekinge; BTH; torg; renässans; renässansidéal; leonardo da vinci; vitruvius; 1600-tal; 1700-tal; stormaktstid; örlogsstad; örlogshamn; bastion; stadsplan; rutnätsplan; karl xi; dahlberg; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Studieobjektet för detta kandidatarbete är Stortorget vilket är beläget mitt på Trossö i centrala Karlskrona. Staden är sedan 1600-talet starkt färgad av en omfattande militär aktivitet, något som påverkat stadsbilden påtagligt. Detta är en grundfaktor som gjort att Karlskrona sedan 1988 finns upptagen på UNESCO:s världsarvslista. LÄS MER

 4. 4. Innovating Customer Experience -from a telecom industry perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Dahlberg; Karl Eckerdal; [2008]
  Nyckelord :Customer experience; innovation; telecom industry; industry convergence; communications service providers; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to identify and analyze innovative products and services within the telecom industry, letting these findings constitute possible ways for CSPs to innovate the experience of their customers. Methodology: The research in this thesis was conducted from a qualitative approach and data were collected using primary- (expert interviews) and secondary sources (journals, articles, web sites etcetera). LÄS MER

 5. 5. RFID utifrån slutkonsumenternas perspektiv - Strategisk förändring i olika branscher

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Eckerdal; Ola Dahlberg; Ronny Tzigounakis; [2006]
  Nyckelord :RFID; teknologi; slutkonsument; first mover; strategisk referensram; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : RFID är en teknologi som skulle kunna leda till betydande förändringar för ett företags strategiska referensram. Teknologin härstammar från andra världskriget, men det är först på senare år som det introducerats tillämpningar som berör slutkonsumenter direkt. LÄS MER