Sökning: "Karl Ericson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Ericson.

  1. 1. Utveckling av ett adaptivt munstycke för bassängrengöring

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Richard Ericson; Karl Olofsson; [2019]
    Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; Prototyp; Design for Assembly; Brainstorming; Pugh.;

    Sammanfattning : Detta är en rapport som beskriver utvecklingen av ett produktkoncept som är tänkt att ersätta Weda:s SD-enhet. SD-enheten är ett munstycke som kan tillverkas från 1𝑚 upp till 10𝑚 brett i bockad plåt och sitter installerad på en drivenhet. LÄS MER