Sökning: "Karl Erik Törner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Erik Törner.

  1. 1. Erik den helige - katolsk nationalsymbol i protestantiskt land

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Latin

    Författare :Astrid Nilsson; [2009]
    Nyckelord :medeltiden; latin; 1700-talet; Erikslegenden; göticism; Erik den helige; Languages and Literatures; History and Archaeology;

    Sammanfattning : I föreliggande uppsats studerar jag en avhandling, De Erico IX sive Sancto, från 1700-talet. Avhandlingen handlar om Erik den helige och författaren heter Petrus Schvantesson Höök. Den framlades vid Uppsala universitet 1712 under professor Fabian Törner. LÄS MER