Sökning: "Karl Forsblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Forsblom.

  1. 1. Butiksdöden – myt eller verklighet? : En kvalitativ studie om vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Julia Holmberg; Karl Forsblom; [2019]
    Nyckelord :E-commerce; the death of retail; physical stores; retail; omni-channel; multichannel.; E-handel; butiksdöd; fysisk handelsplats; detaljhandeln; omnikanaler; multikanaler.;

    Sammanfattning : Den fysiska handelsplatsen har länge varit kärnan inom handeln men utmanas nu av den växande e-handeln. Statistik från HUI Research och Svensk Handel visar att e-handeln i Sverige har haft en stark tillväxt de senaste åren som beräknas fortsätta öka. LÄS MER