Sökning: "Karl Franzen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karl Franzen.

 1. 1. Alla individer är delaktiga i en maktrelation : Skönlitteratur och lärarhandledningar i ett kritiskt litteracitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; fiction; teacher’s manual; domination; diversity; design; kritisk litteracitet; skönlitteratur; lärarhandledning; makt; mångfald; design;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöks hur makt manifesteras i tre skönlitterära verk och hur bokförlagens lärarhandledningar till respektive verk beaktar de frågor om makt som manifesteras. De skönlitterära verken är anpassade för mellanstadiet och har uppmärksammats ute i verksamheten av oss skribenter. LÄS MER

 2. 2. Ta litteraturen på allvar! : En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Critical literacy; value-based work; domination; diversity; access; design; stereotypes; ethnicity; multiculturalism; didactic potential; Kritisk litteracitet; värdegrund; makt; mångfald; tillgång; design; stereotyper; etnicitet; mångkultur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska normen framställs. LÄS MER

 3. 3. What makes a successful Unicorn IPO?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karl Axel Nord; Filip Franzén; [2020]
  Nyckelord :Regression analysis; unicorn company; IPO; Regressionsanalys; unicorn företag; IPO;

  Sammanfattning : Amongst the great numbers of companies being listed on the stock exchange, one type of company stands out from the rest. Known as Unicorns, these companies are valued at $1 billion or more before they are even acquired or listed on the stock market. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Constant Fraction Detection vid avståndsmätning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Karl Fogdegård; Johan Franzén; [2004]
  Nyckelord :Electronics; Avståndsmätning; CFD; Constant Fraction Detection; Elektronik;

  Sammanfattning : This thesis is performed at Saab Bofors Dynamics in Karlskoga and investigates a technique for ranging with laser pulses. The investigated technique is called Constant Fraction Detection (CFD). Described briefly, the received laser pulse is split into two equal parts, where one part is delayed half the pulse width and inverted. LÄS MER