Sökning: "Karl George"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl George.

 1. 1. Coping with Anxiety Sensitivity during Adolescence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karl George; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between Anxiety Sensitivity (AS) and certain anxiety disorders such as Panic Disorder and the panic response itself are well established by theory and research. Adolescence is understood to be a risk period for the development of Anxiety disorders. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på Putin. Hur världsbild och värderingar styr politiskt agerande. En fallstudie av Putins beslut att annektera Krim.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Källén; [2015]
  Nyckelord :Putin; Decisionmaking; Belief-system; Crimea; Annexation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This research is a case study of Russia's annexation of the peninsula of Crimea in 2014. The annexation of Crimea is one of many conspicuous actions by Russia during later years with President Vladimir Putin as the decisive executor. LÄS MER

 3. 3. What is the Meaning of Meaningless sex in Dystopia?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Corina Leth; [2013]
  Nyckelord :Dystopia; Dystopian societies; meaningless sex; state; control; collective; uniformity; individual; family; love; procreation; We; Yevgeny Zamyatin; Aldous Huxley; Brave New World; Nineteen Eighty-Four; George Orwell; Origin of Family; Private Property and the State; Karl Marx; Friedrich Engels;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to provide an answer to the question "What is the Meaning of Meaningless sex in Dystopia?". It will show that meaningful concepts such as sexual satisfaction, pleassure, passion, love, bonding, procreation and family are handled as threats in dystopian societies described in well-known novels as We, Brave New World and Nineteen Eighty-Four . LÄS MER

 4. 4. Provokativa åtgärder -ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Lundholm; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Är provokativa åtgärder ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen eller ett steg mot George Orwells övervakningssamhälle i ''1984''? Begreppet brottsprovokation eller provokativa åtgärder är varken lagreglerat eller definierat av lagstiftaren. Ledning i ämnet utfås genom förarbeten, utredningar, litteratur och praxis, vilka tillsammans formar de principer som kommer till uttryck vid bedömningen eller tillämpningen av provokation och de eventuella följderna för inblandande parter. LÄS MER

 5. 5. Att definiera konst : En kritik av George Dickies institutionella teori

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Karl Granefelt Laurén; [2006]
  Nyckelord :definition; konst; institution; artefakt; intention; tilldela status;

  Sammanfattning : This paper treats George Dickies institutional theory of how to define art. Some alternative theories and their originators are also introduced. According to Dickie something is art because it has been created against a background of an already existing artworld. LÄS MER