Sökning: "Karl Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Karl Gustavsson.

 1. 1. Guld och gröna skogar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Climate policy; right wing populism; the Nordics; party competition; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate policy and Right-wing populist parties are not often associated with each other. The aim of this thesis is to examine four right wing populist parties in the Nordics and their climate policy through a combination of descriptive statistics and idea analyse of political texts. LÄS MER

 2. 2. Tillit skapar tillit, eller?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; Agnes Petersson; [2019]
  Nyckelord :EU; socialt kapital; förtroende; tillit.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förtroendet för EU varierar mellan de 28 medlemsländerna. Vår hypotes är att ett starkt förtroende för staten leder till ett starkt förtroende för EU. Detta samband kommer undersökas med en statistisk metod. LÄS MER

 3. 3. "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja" : Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karl Gustavsson; Johan Strömberg-Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; Ishockey; Domare; Svenska Ishockeyförbundet; Domaransvarig; Utbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocesser i tillfälliga samarbetskonstellationer -En fallstudie av Dryport Bjuv/Åstorp-

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emil Gustavsson; Karl Pettersson; [2013]
  Nyckelord :beslutsprocesser; tolkningsutrymme; nätverksstyrning; multi-level governance; dryport; tillfälliga samarbetskonstellationer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det tolkningsutrymme som kan komma att uppstå på grund av oklarheter i förfarandet vad gäller tillfälliga samarbetskonstellationer. Studien är en fallstudie av kvalitativ art och empirin har insamlats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Watershed : A Comparison of Different Seeding Methods

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kenneth Gustavsson; Karl Bengtsson Bernander; [2012]
  Nyckelord :image analysis; watershed; image segmentation; bildanalys; bildsegmentering;

  Sammanfattning : We study modifications to the novel stochastic watershed method for segmentation of digital images. This is a stochastic version of the original watershed method which is repeatedly realized in order to create a probability density function for the segmentation. LÄS MER