Sökning: "Karl Haldorson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Haldorson.

 1. 1. Lönsamhet ur ett genusperspektiv – Är jämställt mer lönsamt?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Haldorson; Björn Karnefors; [2008-06-27]
  Nyckelord :Jämställdhet; koncernledning; styrelse; lönsamhet; statistisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I närhet till den pågående kvoteringsdebatten har på senare tidett antal studier, vilka undersöker sambandet mellan lönsamhet och jämställdhet, uppmärksammats.Studierna har resulterat i en hel del uppståndelse och mött både positiva och negativa reaktioner. LÄS MER

 2. 2. Big Bath Accounting– : En studie om ledningens beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Karl Haldorson; Björn Karnerfors; Sebastian Sandberg; [2007]
  Nyckelord :extern redovisning; big bath accounting; statistisk analys; nedskrivning av goodwill;

  Sammanfattning : Strategin Big Bath Accounting betecknar situationer då VD upprättar externredovisning efter förutbestämda mål och medvetet ändrar företagetsredovisningsmetoder. Artiklar som ifrågasätter företags externa redovisningförekommer regelbundet i svensk affärspress. LÄS MER