Sökning: "Karl Hammar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Hammar.

 1. 1. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 2. 2. Orders From the Cloud : Business Integration as a Service

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Karl Hammar; [2009]
  Nyckelord :Integration;  EDI;  SOA;  Web Services;  MPS;  Architecture;  SOAP;  AS2;  BizTalk;  ERP;

  Sammanfattning : This thesis describes the development of a SOA-based architecture for integrating large EDI-using manufacturing companies purchasing processes with smaller non-EDI capable manufacturing companies, using online services. The underlying need for this project lies with the fact that these small manufacturing companies risk to miss out on business, due to their inability to communicate via the industry standard EDI format. LÄS MER

 3. 3. Att fäkta som en ärlig man : Den kungliga kommissorialrättens utredande av sjöstriderna i maj och juni 1676

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :AnnaSara Hammar; [2007]
  Nyckelord :svenska flottan; Stormaktstid; Sjöslaget vid Ölands södra udde; Regalskeppet Kronan; Kommissorialrätter; Johan Bär; heder och ära; mod och manlighet;

  Sammanfattning : Sjötåget sommaren 1676 blev ett svenskt misslyckande. Efter regalskeppet Kronans förlisning och förlusten av sjöslaget den första juni 1676 tillsatte kungen Karl XI en kommissorialrätt med syfte att ställa de ansvariga för misslyckandet till svars. Kommissorialrättens protokoll har utgjort den här undersökningens grund. LÄS MER