Sökning: "Karl Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karl Hansson.

 1. 1. Performance and Perceived Realism in Rasterized 3D Sound Propagation for Interactive Virtual Environments

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Hansson; Mikael Hernvall; [2019]
  Nyckelord :psychoacoustics; rasterization; hardware-acceleration; psykoakustik; rasterisering; hårdvaruacceleration;

  Sammanfattning : Background. 3D sound propagation is important for immersion and realism in interactive and dynamic virtual environments. However, this is difficult to model in a physically accurate manner under real-time constraints. LÄS MER

 2. 2. Övervakningssystem för tåg : Insamling och presentation av data via ett grafiskt gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Hansson; Ivan Toma; [2019]
  Nyckelord :GPS; Realtime positioning; Train; Map; GPS; Realtidspositionering; Tåg; Karta;

  Sammanfattning : I dagsläget finns en del problem vid beslutsprocesser som trafikledningen inom tågtrafiken dagligen får handskas med. Dessa beslutsprocesser kan effektiviseras genom ett förbättrat stöd och underlag och tanken med projektet var att skapa detta stöd. LÄS MER

 3. 3. "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja" : Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karl Gustavsson; Johan Strömberg-Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; Ishockey; Domare; Svenska Ishockeyförbundet; Domaransvarig; Utbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. LÄS MER

 4. 4. Knowing your targets in the war for talents

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Karl-Oscar Lundgren; Zacharias Lindqvist Hansson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Employer knowledge; Underlying factor; Company experience; Employer attributes;

  Sammanfattning : The war for talents is more intense than ever. In order to attract the best talents in this competitive environment, companies need to understand the preferences of potential applicants to specify and make their recruiting strategies more effective. However, surprisingly little is known about underlying factors that influence these preferences. LÄS MER

 5. 5. Ägareffekter på CSR-Strategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; Karl Hansson; Robert Söderholm; [2016]
  Nyckelord :Ägartyp; CSR; Hållbarhet; Apotek; CSR-strategier; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi ämnar öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER