Sökning: "Karl Hederstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Hederstedt.

 1. 1. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Nyckelord :heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Sammanfattning : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. LÄS MER

 2. 2. Yngre patienters upplevelse av att leva med mekanisk hjärtpump

  Magister-uppsats,

  Författare :Karl Hederstedt; Maria Lachonius; [2015-02-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; mekanisk hjärtpump; Hjärttransplantation; patienters upplevelse; självtillit; innehålls analys;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt ökar hos yngre patienter i åldern 18- 44 år. Livshotande hjärtsvikt kan uppstå och patienten behöver då hjärttransplanteras. I vissa fall kan behandling med cirkulationsunderstöd i form av en mekanisk hjärtpump (MCS) vara nödvändig för att patienten ska överleva fram till hjärttransplantationen. LÄS MER

 3. 3. Vägen till beröring i det palliativa skedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Karl Hederstedt; Carola Jungervik; Camilla Wikstedt; [2006]
  Nyckelord :Palliativ vård; Beröring;

  Sammanfattning : In the palliative care there are many close encounters between the care-taker and the care-giver. To be touched is foundational to every human being and the care-giver shows his presence to the care-taker, when he touch the care-taker. Touch is an important tool for the care-giver in the care for the care-taker. LÄS MER