Sökning: "Karl Hellberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Hellberg.

 1. 1. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. String Theory : att spela jazz på harpa

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Stina Hellberg Agback; [2015]
  Nyckelord :jazz; harpa;

  Sammanfattning : This master thesis is about the production of the record “Brutus” with the band “Trilobit”. Trilobit consists of the three musicians, myself, Stina Hellberg Agback on pedal harp, Simon Svärd on guitar and Karl Jansson on drums. LÄS MER