Sökning: "Karl Holmberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl Holmberg.

 1. 1. Alkoholservering till unga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karl Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Alkohol; Alkoholpolitik; Ansvarsfull alkoholservering; Serveringsbenägenhet; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtion är särskilt skadligt för unga alkoholkonsumenter och det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet. Den svenska alkoholpolitiken avser därför att skydda ungdomar från alkohol, bland annat genom en åldersgräns för att serveras alkohol på restaurang. LÄS MER

 2. 2. Butiksdöden – myt eller verklighet? : En kvalitativ studie om vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Holmberg; Karl Forsblom; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; the death of retail; physical stores; retail; omni-channel; multichannel.; E-handel; butiksdöd; fysisk handelsplats; detaljhandeln; omnikanaler; multikanaler.;

  Sammanfattning : Den fysiska handelsplatsen har länge varit kärnan inom handeln men utmanas nu av den växande e-handeln. Statistik från HUI Research och Svensk Handel visar att e-handeln i Sverige har haft en stark tillväxt de senaste åren som beräknas fortsätta öka. LÄS MER

 3. 3. The green formula

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Holmberg; [2016]
  Nyckelord :green parties; green politics; post materialism; electoral system; party competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis tests, using quantitative methods, how four factors, namely frequency of post materialism, electoral system, party competition and nuclear power, affect and potentially explain the success rate of green parties through share of electoral support and share of parliamentary representation. The aim is to map out good and bad conditions for a green party to succeed on a transnational basis. LÄS MER

 4. 4. Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Holmberg; Martin Hansen; [2014]
  Nyckelord :sakfråga; grön politik; vänsterpartier; nordisk politik; nyvänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsprocesser vidföretagsförvärv : En fallstudie utförd under en integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Karl Holmberg; Stefan Svanberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport behandlas fallet då ett mindre företag köps upp av ett större företag.Fokus ligger på hur kunskapen från målbolaget överförs till det förvärvande bolaget,samt på hur den befintliga kunskapen inom förvärvsbolaget blir tillgänglig för alla. LÄS MER