Sökning: "Karl Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Karl Jansson.

 1. 1. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 2. 2. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Rymden i skolan : En studie av lärares erfarenhet av astronomiundervisning på gymnasiet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karl Wahlberg Jansson; [2018]
  Nyckelord :Astronomi; Fysikdidaktik; Gymnasieskolan; Beprövad erfarenhet; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Astronomiundervisning är del av dagens gymnasiefysik. Studier av svenska elevers uppfattning om fysik visar att de ofta tycker att det är ett svårt, tråkigt och irrelevant ämne. LÄS MER

 4. 4. Andra sidan är ni klara? En kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas framställning av fotbollssupportrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victor Bomgren; Karl Jansson; David Jespersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors: Victor Bomgren, Karl Jansson & David JesperssonTitle: Andra sidan är ni klara? Level: Bachelor of Journalism Location: University of Gothenburg Language: SwedishNumber of pages: 46A lot has been said about football fans. And a lot has been said about what is being said about fotball fans. LÄS MER

 5. 5. Koncept för integrerad högtalare och mikrofon i övervakningskameror

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tryggve Folkeson; Karl Jansson; [2017]
  Nyckelord :Speaker; Microphone; Camera; Acoustic; Surveillance;

  Sammanfattning : Säkerhetsläget i Sverige och Europa är osäkert och ett allmänt behov av övervakning har ökat. Övervakningskameror kan både förhindra brott och lösa redan begångna brott. Axis Communication är världsledande inom nätverkskameror. LÄS MER