Sökning: "Karl Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Karl Johansson.

 1. 1. "Jag vill bara kunna gå in, koppla upp mig och så ska det funka" : Svensklärares attityder till, och användning av, Powerpoint i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karl Johansson; Erika Guardado; [2021]
  Nyckelord :didaktik; digital literacy; media literacy; modus; multimodal; Powerpoint; Google Presentation;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka lärares attityd till användandet av Powerpoint i undervisningen. Vårt fokus har varit på lärares attityd till de presentationstekniska hjälpmedlen Powerpoint och Google Presentation. LÄS MER

 2. 2. Saudiarabien och Iran: Från rentierstat till senrentierstat eller predatorstat? : En komparativ fallstudie över oljeintäkternas effekter på den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Karl Johansson; Albin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :assabiyya; comparative case study; Iran; oil revenue; rentierism; rentier state; Saudi Arabia; assabiyya; Iran; komparativ fallstudie; oljeintäkter; rentierism; rentierstat; Saudiarabien;

  Sammanfattning : For decades, the two biggest oil producers in the Middle East have been Saudi Arabia and Iran, two autocratic states that are also rivals in the region. With time, oil revenues have lowered and public discontent has risen. LÄS MER

 3. 3. Attract cash by being cool : Exploring the impact of brand coolness on customers willingness-to-pay

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Karl Jansson; Simon Johansson; [2021]
  Nyckelord :Brand coolness; Status; Self-brand connections; Brand attitudes; Brand love; Word-of-mouth; Willingness-to-pay;

  Sammanfattning : Background: Brand coolness is a research area that has been established in prior research. Brand coolness has been defined as a subjective, dynamic, socially constructed, and positive trait brands have. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling och klimatfrågor under den geografiska luppen : En läromedelsstudie för kursen Geografi 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amsandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsstudie; geografi; gymnasiet; hållbar utveckling; klimatförändring;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate if the textbooks Geografi 1: människan, resurserna,miljön, hållbar utveckling by Peter Östman, Geografi 1 för gymnasieskolan by Jan Wiklundand Vår planet – Geografi 1 by Marko Sandelin and Karl Andersson corresponds with thesubject curriculum for Geography and specifically the course curriculum for Geography 1,with focus on the concepts of sustainable development and climate change. Furthermore, thestudy also looks at how these concepts connect to a geographical perspective and how such aperspective can inform these topics. LÄS MER

 5. 5. Sun Watch - System för att se produktion och förbrukning av el från solceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Johansson; Bruno Rees; Martin Sundberg; Karl Wallentin; [2020]
  Nyckelord :smart plug; solar panel; solar energy; smart plug; solcell; solenergi;

  Sammanfattning : Anyone who has thought about installing their own solar panels has been faced with one of the biggest obstacles, price or location. The startup company Watt-s aims to solve this problem by offering to sell smaller parts of already existing solar power plants. LÄS MER