Sökning: "Karl Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Karl Jonsson.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. CRPD in Cambodia - Effectiveness of Inclusion through Affirmative Action in Employment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :labour law; human rights; persons with disabilities; affirmative action; Cambodia; CRPD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter ett våldsamt förflutet, med såväl invärtes som utvärtes konflikter så lämnades Kambodja att se hela sin statsapparat falla i spillror. Detta försatte landet i ett tillstånd som bär kvar sina spår än idag, där dess offentliga verksamhet lider av svaga institutioner och korruption, vilket i sin tur har lett till ett försvårande av att genomdriva och upprätthålla rättsliga regleringar. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigandet av det extrema : En diskursanalys av säkerhetiseringen av droger i Filippinerna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Karl Jonsson; [2018]
  Nyckelord :securitization; drugs; Philippines; discourse analysis; Copenhagen School; extra- judicial executions; otherness;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to determine the impact of text and language in the form of how political speech can affect and form a discourse that excludes a certain category of people and how such an exclusion leads to exercise of power beyond normal, democratic rules of state intervention towards said group of people. This is a case study investigating the drug war of the Philippines, initiated by the country’s president Rodrigo Duterte, and his speeches related to the drug issue. LÄS MER

 4. 4. Export processing zones and the influence of the state: About export processing zones in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Karl Jonsson; [2014-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper analyzes the characteristics and the performance of the Export Processing Zones inBangladesh to bring a broader understanding of the Export Processing Zones, in relation tothe globalization and the state’s influence.The paper answers the question if the state’s ability to exercise control has changed,increased, declined or been made possible by the Export Processing Zones and examinesdifferent views of state control related to the question. LÄS MER

 5. 5. För att det ska vara roligare att jobba : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om återkoppling i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER