Sökning: "Karl Klein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Klein.

  1. 1. Negativ Terapeutisk Reaktion : Om motstånd i terapier och om destruktivitetens ursprung

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Maria Kruse; [2009]
    Nyckelord :motstånd i terapi; destruktivitet; Freud; Riviere; Klein; Rosenfeld; Igra; Etchegoyen;

    Sammanfattning : I föreliggande arbete undersöker jag begreppet negativ terapeutis reaktion. Undersökningen tar sin utgångspunkt i Karl Abrahams artikel från 1919, En speciell form av neurotiskt motstånd mot den analytiska metoden, och fortsätter med en granskning av Sigmund Freuds beskrivning av begreppet i Jaget och Detet 1923. LÄS MER