Sökning: "Karl Löfstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Löfstrand.

  1. 1. Vad flaggar du för? : En studie i social identitet och politiska ställningstaganden på Facebook

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Karl-Johan Löfstrand; Amelie Lagerstedt; [2016]
    Nyckelord :social identitet; politiskt aktivitet; Facebook; overlayfilter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER