Sökning: "Karl Lagerqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Lagerqvist.

  1. 1. Opera i Stockholm, Galärvarvet

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Karl Lagerqvist; [2011]
    Nyckelord :Opera; Galärvarvet;

    Sammanfattning : Förslag på operahus vid Galärvarvet. ... LÄS MER