Sökning: "Karl Larson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Larson.

 1. 1. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 2. 2. Minskad energianvändning, men hur mycket?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oskar Ageborg Ollandt; Anna Maria Albért; Maria Dalheim; August Forslund; Dennis Holmlund; Samuel Jansson; Karl Larson; Axel Timm; Gustav Wendin; [2016]
  Nyckelord :energieffektivisering; LED-lampor; solceller; energilagring; simulering;

  Sammanfattning : The following report investigates the Almtuna preschool buildings potential improvements in energy efficiency. Almtuna preschool is owned by Skolfastigheter AB, which is a part of Uppsala Kommun. The preschool is situated in Fålhagen, east from the city centre. LÄS MER