Sökning: "Karl Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Karl Liu.

 1. 1. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 2. 2. Digitization in ArcGIS, QGIS and MapInfo. A systematic survey and recommendation of program.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Karl Larsson; [2018]
  Nyckelord :QGIS; ArcGIS; MapInfo; GIS; Utvärdering;

  Sammanfattning : Idag är det mycket vanligt att använda och förlita sig på GIS-programvaror inom byggsektorn. Det finns flera alternativ att välja mellan som QGIS, ArcGIS, MapInfo, GRASS GIS, Surfer och Maptitude men om man inte redan är välbekant med området eller programmen är det svårt att veta hur dom skiljer sig åt och vad man kan förvänta sig. LÄS MER

 3. 3. Svenska schamaner: idéer och praktik.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl Svensson; [2018]
  Nyckelord :Schaman; swedes; identity; practice; knowledge; spirit; environment; experiences; Schaman; svenskar; identitet; praktik; kunskap; andar; omvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att beskriva svenska schamaner utifrån intervjuer med fyra informanter. Ingen av de fyra informanterna anser sig ha gjort ett aktivt medvetet val att bli schaman. Schamanismen har uppfattats som en kallelse som schamanerna har en mission som ingår i en större plan att utföra. LÄS MER

 4. 4. Sveriges relation med Nordkorea : En analys av Sveriges motiv och agerande utifrån ett neoliberalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Karl Dalbard; Gustav Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; North Korea; diplomacy; international relations; neoliberalism; Sverige; Nordkorea; diplomati; internationella relationer; neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study Sweden’s relations with the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) from the Korean War to this day. To do so, the focus was put on Sweden’s different motives during that time resulting in the identification of two phases. LÄS MER

 5. 5. En analys av effekterna som uppstår när lågprisvarumärken samarbetar med lyxvarumärken inom modebranschen : Är co-branding lösningen för framtidens modebransch?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Theodor Bolin; Carl Sellman; [2018]
  Nyckelord :Brand equity; co-branding; low-budget brand; luxurious brand; fashion; pop culture.; Brand equity; co-branding; lågprisvarumärke; lyxvarumärke; mode; populärkultur.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 då H&M samarbetade med Karl Lagerfeld har samarbeten inom modebranschen blivit ett välkänt fenomen som idag är en marknadsföringsstrategi för varumärken i olika segment. Samarbeten genererar ofta positiva aspekter för de inblandade parterna men det finns även risk för nackdelar om samarbetet inte utförs på rätt sätt. LÄS MER